Hafan / Home Gwybodaeth / Information Plant / Children Ffrindiau/PTA Cysylltiadau / Links Llywodraethwy/Governors

Datganiad Grant Amddifadedd Ysgol  Bodhyfryd - Hydref 2014


Ysgol Bodhyfryd PDG Statement - Autumn 2014


Urdd Rugby - Mold

Adroddiad Llawn - Llywodraethwyr - 2014 - 2015

Governors Full Report - 2014 - 2015


Crynodeb Summary - 2014 - 2015


Adroddiad Gyllideb / Financial Report - 2014 - 2015


Awdit / Audit 2014 - 2015

Dyddiad / Date

Enw / Name

Medi / September 2016

Adran Iau - Tuduriaid ac Oes Fictoria - Juniors - Tudors and Victoria

Medi  / September 2016

Gwyliau / Holdays 2016 - 17

Chwefror / February 2016

Taflen Rhifedd CA 2                                                     Numaracy Booklet - KS2

Medi / September  2015

Llawlyfyr yr Ysgol                                                         School Information Book

Medi / September 2015

Llawlythyr Cyfnod Sylfaen                                            Foundation Phase

Medi / September 2015

Darllen CA2                                                                  Reading KS2

Medi / September 2015

Darllen Cyfnod Sylfaen                                                Reading Foundation Phase

Tachwedd / November 2016

Taflen Amddiffyn Plant                                                Child Protection Leaflet

Hydref  / October 2016

Crynodeb Cynllun Gwella Ysgol                                  School Developmnet Plan

Tachwedd / November 2016

E-Ddiolgelwch                                                                E-Safety

Ionawr  / January   2017

Strategaeth ‘ATAL’ gwybodaeth i rieni                   Parent information ‘PREVENT’

Ionawr  / January    2017

Dyddiadau Gwyliau Ysgol                                        School Holiday Dates

Dogfennau / Documents