Hafan / Home Gwybodaeth / Information Plant / Children Ffrindiau/PTA Cysylltiadau / Links Llywodraethwy/Governors

Llythyrau / Letters

Dyddiad / Date04/01/17

Bl 1 a 2 - Miss Ellis - Gymnasteg

Yr 1 & 2 - Miss Ellis - Gymnastics

04/01/17

Bl 5 a 6 - Mrs  L. Jones - Gymnasteg

Yr 5 & 6 - Mrs L. Jones - Gymnastics

10/01/17

Yr Adran Iau

Juniors

10/01/17

Strategaeth ‘ATAL’ gwybodaeth i rieni

Parent information ‘PREVENT’

16/01/17

Bl 6 - Trip I Gaerdydd (Urdd)

Yr 6 - Trip to Caerdydd (Urdd)

24/01/17

Dyddiad olaf y flwyddyn ysgol

Date for last school year day

24/01/17

Dyddiadau Gwyliau Ysgol

School Holiday Dates

13/02/17

Dosb Mr Meredith - Nofio

Mr Meredith’s Class - Swimming

17/03/17

Diwrnodau Di-wisg Ysgol

Non School Uniform Days

22/03/17

 Pennaeth Newydd

New Head Teacher