Hafan / Home Gwybodaeth / Information Plant / Children Ffrindiau/PTA Cysylltiadau / Links Mewngofnodi

Mae oddeutu 300 o gydweithfeydd bwyd cymunedol yn cael eu rhedeg ledled Cymru, mewn llefydd fel ysgolion, canolfannau cymunedol, neuaddau eglwysi, mannau gwaith a nifer o leoliadau gwahanol eraill.

Yn ogystal â’ch helpu i fwyta’n iachach, gall defnyddio eich cydweithfa fwyd leol arbed arian i chi hefyd. Bydd cwsmer cyffredin yn arbed tua £220 y flwyddyn ar gyfartaledd! 

There are around 300 community food co-ops running across Wales from places such as schools, community centres, church halls, workplaces and many other different venues.

As well as helping you eat more healthily, you can also save money by using your local food co-op. On average a regular customer saves around £220 a year! 

Bagiau o ffrwythau, llysiau neu salad £2 - £4 - £6 Talu ac archebu ar ddydd Llun, twry law eich plentyn, caglu ar brynhawn dydd Gwener

Bags of fruit, vegetables or salad £2 - £4 - £6 Order and pay on Monday (children), collect on Friday afternoon.