Hafan / Home Gwybodaeth / Information Plant / Children Ffrindiau/PTA Cysylltiadau / Links Llywodraethwy/Governors

Crynodeb Cynllun Gwella ysgol ar gyfer Rhieni a Gofalwyr  - Hydref 2016    (Clic i lawrlwytho)

Summery of School Improvement Plan for  Parents and Carers  –  October 2016  (Click to Download)


Dyddiad y Ddogfen     Policy Date

Enw’r Polisi / Policy Name

Tachwedd / November 2015

Sex and Relationship Education Guidelines and Policy

Mai / May2016

Polisi lles, ymddygiad a gwrth fwlian - Wellbeing, behaviour and anti bullying policy.

Tachwedd / November 2015

CODI TÂL NEU BEIDIO CODI TÂL-  CHARGING AND REMISSIONS POLICY


Gorffennaf / July 2016

Safeguarding (Including Child Protection)

Gorffennaf / July 2016

Presenoldeb / Attendance

Gorffennaf / July 2016

TACKLING EXTREMISM & RADICALISATION POLICY