Hafan / Home Gwybodaeth / Information Plant / Children Ffrindiau/PTA Cysylltiadau / Links Llywodraethwy/Governors

HOME / HAFAN

01978 351168

01978 310307

YSGOL BODHYFRYD,  FFORDD BRYNYCABANAU,  WRECSAM   LL13 7DA

E-bost   /  E-mail

mailbox@bodhyfryd-pri.wrexham.sch.uk


Loading...

Wedi’i diweddaru / Updated       Croeso yn ol / Welcome Back

22/03/17  Llythyrau -  Letters

17/03/17  Llythyrau / Dyddiadur  -  Letters / Diary

13/02/17  Llythyrau / Dyddiadur  -  Letters / Diary

24/01/17 Llythyrau / Dogfennau  - Letters / Documents           


       
       

                  

                                            

           

               

             

                          

Facebook.

Byddem yn ddiolchgar petai rhieni yn peidio enwi staff ar Facebook. Os oes ganddyn nhw unrhyw bryder am unrhyw fater yn ymwneud a datblygiad neu les eu plant, mae croeso cynnes bob amser iddynt gysylltu a'r ysgol er mwyn trafod y mater a dod i ddatrusiad.

We would be grateful if parents  could avoid naming staff on Facebook. If a parent has any concerns about their child's development or wellbeing, they're always welcome to contact us to discuss the issue causing concern, in order to come to a satisfactory conclusion.